" Der ewige Mensch "   .

Curated by Bruno Devos

Book Design by Tina De Souter

Print Editing by Wouter Van Der Wangen

Archive and photo restauration by Etienne Raes

Photography by Ulrike Bolenz, Etienne Raes and André Thijs


Texts by Werner de Prins, Em. prof.dr. Willem Elias, Gilbert Putteman,

Antonio Ardone, Barbara Jovanovic, Ulrike Bolenz, Diectrich Marquardt,

Klaus Flemming, Michel Galasse, Dr. Susanne A. Kudielka,

Frederic De Meyer, Béatrice Comte, Evol-Manuel Puts , Katia Hermann,

Ingrid Van Hecke, Marc Ruyters, Dr. Marion Agthe


Printed by Stockmans at Antilope De Bie Printing     NOVEMBER 2021

Stockmans Art Books    248 pages 

ISBN: 9789464363098


DUO SHOW ULRIKE BOLENZ & INGE H. SCHMIDTHUMAN NATURE

11 NOVEMBER - 18 DECEMBER 2021


HUSK GALLERY is a new contemporary art gallery located in the Rivoli building #12 in 1180 Brussels. Ingrid Van Hecke - an art historian, formerly associated with KU Leuven- is the founder and director of the art gallery. Husk Gallery  focuses on new and strong ideas by highly talented artists . Together with the other contemporary galleries at Rivoli, Husk Gallery presents around five exhibitions each year with emerging and established contemporary artists, both from Belgium and abroad. Husk Gallery is also participating in international art fairs and has a partnership with Artland and Artsy, the online platforms for art collectors. The gallery also publishes catalogues in close collaboration with the represented artists, in order to promote and distribute their work.Ulrike Bolenz, een hedendaagse historieschilderes


In het oeuvre van Ulrike Bolenz staat de menselijke existentie centraal. Ze creëert sterke beelden over leven en dood als een subtiele memento mori, de fragiliteit van ons bestaan, de menselijke uniciteit en de verbondenheid met anderen. Niettegenstaande het merendeel van haar menselijke figuren op het eerste gezicht een zekere verscheurdheid en wanhoop uitstralen, zijn ze krachtig, vooruitkijkend en groots. De kunstenares slaagt erin om ze steeds opnieuw waardigheid, individualiteit en zelfzekerheid te geven in de context van haar recurrente thema’s: het actuele debat en onderzoek over klonen, genetische manipulatie, sociale constructie maar ook over de massificatie van de mens. Haar humanistisch engagement zit ook stevig vervat in haar installaties met naakte, schaterlachende vrouwen uit de 5 continenten waarin ze pleit voor de vrijheid en de erkenning van vrouwen wereldwijd.


De humane identiteit verbeeldt ze door middel van haar singuliere fotoplastisch expressionisme, een eigentijdse stijl waarbij ze fotografie toepast op transparante en deels in plexi en polycarbonaat vervaardigde media, hetgeen na verdere artistieke bewerking, leidt tot een unieke symbiose van fotografie, transparante sculptuur en schilderkunst. Door digitale media te gebruiken en te bewerken, creëert ze werken met gelaagdheid, waarin ze actuele maatschappelijke problemen onderzoekt.


Ulrike Bolenz zoekt ook inspiratie in universele thema’s uit ons collectieve geheugen, zo portretteert ze zichzelf als een vrouwelijke centaur of als een strijdvaardige Europese godin. Bovendien deinst ze er voor niet terug om grote thema’s aan te snijden als een contemporaine historieschilderes. Ulrike Bolenz maakt gebruik van de zeggingskracht van dit genre door de herinnering op te roepen aan een bepaalde klassieke compositie, iconografie of historische lichaamstaal. Met (kunst)historische thema’s als Beresina en Floss der Medusa of mythologische figuren zoals Icarus houdt ze ons een kritische spiegel voor via monumentale schilderijen, mixed media werken of intimistische tekeningen. Maar evenzeer in haar intieme portretten van wijlen haar blinde vader in de reeks Augenblick, knoopt ze aan bij het idioom van de grote traditionele schilders.


In haar schilderkunstig oeuvre duiken verhaallijnen op die voortbouwen op de allegorische methode van de historieschilderkunst. Bolenz gebruikt de retoriek van het exempel om ons een wereldbeeld te presenteren dat uiteraard niet langer in dienst staat van een hogere politieke macht. Het is een spiegel van de persoonlijke, humanistische ethiek van de kunstenaar. Conform haar artistieke credo staat haar artistieke werk niet los van de reële werkelijkheid, ook al wordt het gecreëerd in de intimiteit van haar atelier. Als kunstenares is Ulrike Bolenz een einzelgänger die streeft naar waarheid en schoonheid, maar die de polsslag van de samenleving, actuele politieke thema’s en wetenschappelijke innovaties niet schuwt.


Ingrid Van Hecke, kunsthistorica en directrice Husk Gallery

18 mei 2021

München, 24 mei 2022. Overhandiging van het kunstwerk "Fragile" van Ulrike Bolenz aan Hare Majesteit Koningin Silvia van Zweden als blijk van erkentelijkheid voor de steun aan Desideria Care e.V. Diplomatic World Magazine, Barbara Dietrich

Dieter Brockmeyer, WWIT initiator and cofounder and director Innovation and TIME of the Diplomatic World Institute.