Relocation Berlin - Brussels 1992 /93


After the fall of the Berlin Wall, Berlin became more expensive, and consequently the artists' studios became smaller.

A new place to live and work became necessary!

De verhuizing Berlijn - Brussel 1992 /93


Na de val van de Berlijnse Muur werd Berlijn duurder, en bijgevolg werden de ateliers van de kunstenaars kleiner.
Een nieuwe plaats om te leven en te werken werd noodzakelijk!

Werkschau 5 - Poster Laughing 1992


Until the fall of the Berlin Wall and even for a short time afterwards, Berlin's artists were supported by grants and contracts for work. The resulting collection of the Berlin Senate was presented in annual exhibitions, as here in Werkschau 5, for which my work entitled "Lachende" was chosen as the poster.


Werkschau 5 - Affiche Lachen 1992


Tot de val van de Berlijnse Muur en zelfs nog korte tijd daarna werden de Berlijnse kunstenaars ondersteund door beurzen en opdrachten voor werk. De resulterende collectie van de Berlijnse Senaat werd in jaarlijkse tentoonstellingen gepresenteerd, zoals hier in Werkschau 5, waarvoor mijn werk met de titel "Lachende" als affiche werd gekozen

1995 Dom Berlin (kathedraal) . Eredienst live uitgezonden op Sender freies Berlin.

Lachenden van Ulrike Bolenz

1991 Atelier in Kreuzberg (Berlin)